Loading...

I vakre Hafrsfjord kan du leie gode kvalitetetskajakker og SUP brett. Er du ikke trygg, kan du meklde deg på et kurs. 

Alle som leier utstyr hos oss må være svømmedyktige og bruke egnede utlevert sikkerhetsutstyr. 

Når du er ferdig med turen din skal utstyret spyles og vaskes, bruk fersvann, svamp og pumpe. 

Takk for at du leier hos oss, jeg håper du hadde en flott tur? 

 

Undertegnede leier og bruker kajakken fra Rogaland Aktiv as på eget ansvar. Leietaker er ansvarlig for å ha tilstrekkelige padleferdigheter og fysisk form til gjennomføring av padleturen.

Dersom vått-kort ikke kan forevises, kan utleier stille krav om at nødvendige padleferdigheter demonstreres og at leietaker kan egenredning. Dersom en gruppe leier kajakker, kan det godtas reduserte krav til egenferdigheter i padling og egenredning. Det er et krav at èn person på gruppen har nødvendige padleferdigheter og kan kameratredning, og at denne sørger for at gruppen holder seg samlet under hele padleturen. Det kan avtales enkel innføring i padleteknikk og egenredning / kameratredning.

Leietakere som har liten padleerfaring SKAL holde seg maksimalt 50 fra land under hele padleturen. Undertegnede bekrefter å ha fått flytevest og bekrefter å ha den på under padleturen.

Undertegnede er ansvarlig for å levere kajakken tilbake i samme stand som den var ved utleie. Evt skader utover normal slitasje erstattes av leietaker. Leietaker forplikter å sjekke kajakken for skader og / eller mangler og til å rapportere evt funn til Rogaland Aktiv as, send sms til 917 18 157

Utleier er ikke ansvarlig for plutselig værskifte.

Undertegnede har lest og akseptert vilkårene for leie. Så sant ikke annet er avtalt, skal kajakken skal rengjøres, sand skal fjernes fra cockpit, kajakk skal tømmes for vann. Bruk svamp og vann fra sort stamp.

First Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*

Phone*
First Participant's Date of Birth*
First Participant's Signature*
Second Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Second Participant's Date of Birth*
Third Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Third Participant's Date of Birth*
Fourth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Fourth Participant's Date of Birth*
Fifth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Fifth Participant's Date of Birth*
Sixth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Sixth Participant's Date of Birth*
Seventh Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Seventh Participant's Date of Birth*
Eighth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Eighth Participant's Date of Birth*
Ninth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Ninth Participant's Date of Birth*
Tenth Participant's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*
Tenth Participant's Date of Birth*
Participant's Address
Address Line 1:*
Street address, P.O. box, company name, c/o
Address Line 2:
Apartment, suite, unit, building, floor, etc.
Country:*
City:*
State/Province:*
Zip/Postal:*
Parent or Guardian's Email Address

Email*

Confirm Email*
Check to receive information, news, and discounts by e-mail.
Emergency Contact

Emergency Contact's Name*

Emergency Contact's Phone Number*
Parent(s) or court-appointed legal guardian(s) must sign for any participating minor (those under 18 years of age) and agree that they and the minor are subject to all the terms of this document, as set forth above.
Parent or Guardian's Name

First Name*

Middle Name

Last Name*

Phone*
Parent or Guardian's Date of Birth*
Parent or Guardian's Signature*
Electronic Signature Consent*
By checking here, you are consenting to the use of your electronic signature in lieu of an original signature on paper. You have the right to request that you sign a paper copy instead. By checking here, you are waiving that right. After consent, you may, upon written request to us, obtain a paper copy of an electronic record. No fee will be charged for such copy and no special hardware or software is required to view it. Your agreement to use an electronic signature with us for any documents will continue until such time as you notify us in writing that you no longer wish to use an electronic signature. There is no penalty for withdrawing your consent. You should always make sure that we have a current email address in order to contact you regarding any changes, if necessary.


One or more problems exist. Please scroll up.
Powered by  Smartwaiver - TRY IT FREE!