Loading...

Contra indicaties, inhoudelijke richtlijnen, begrippen en overeenstemmingen

Zaken die vermeden moeten worden voor het ontvangen van de Kambo. Lees dit document alstublieft geheel en aandachtig door. Het combineren van Kambo met een van de volgende middelen kan extreem gevaarlijk zijn.

 

·       Immunosuppressiva voor auto-immuun ziekten

·       Dieet pillen of slaap supplementen (inclusief Melatonine)

·       Alcohol of drugs 24 uur voor en na gebruik van Kambo

·       Vast niet langer dan 18 uur tijdens de 7 dagen voor of na gebruik van Kambo. Dit is inclusief een sapkuur. Cliënten behoren een normaal eetpatroon te onderhouden in aanloop naar Kambo

·       Zweethutten, darmspoelingen, klysma’s, leverzuiveringen of welke op water gebaseerde ontgiftende behandelingen moeten worden vermeden binnen 3 dagen voor en na gebruik van Kambo

 

Door het aanvinken van het “ I Agree” venster geeft u aan dat u bovenstaande heeft gelezen en dat u begrijpt dat er gevaren zijn mocht u bovenstaande richtlijnen verwaarlozen.

I Agree

 Kambo geeft over het algemeen niet het onbedoelde of ongewenste effect wanneer deze is toegediend door een goed opgeleide deskundige en wanneer cliënten alle eventuele, onderliggende gezondheidsproblemen bekend maken. U moet absoluut niet deelnemen aan een Kambo behandeling als een van de volgende zaken bij u van toepassing is. U:

 

·      heeft serieuze hart problemen

·      bent op een zoutarm dieet (ayahuasca dieet)

·      heeft Elhers Danlos syndroom

·      heeft het Marfan syndroom

·      gebruikt medicatie voor een lage bloeddruk 

·      heeft een beroerte gehad             

·      heeft een hersenbloeding gehad

·      heeft een aneurysma of trombose

·      ontbreekt de mentale capaciteit om deze beslissing te nemen 

·      heeft serieuze geestelijke gezondheidsproblemen uitgesloten van de volgende: depressie, PTSS en angststoornissen

·      ondergaat of heeft 6 weken geleden chemotherapie en/of bestralingstherapie gehad

·      neemt immunosuppressiva voor orgaan transplantatie

·      heeft de ziekte van Addison

·      heeft momenteel ernstige epilepsie

·      bent aan het herstellen van een chirurgische ingreep

·      bent onder de 18 jaar oud

·      heeft in de afgelopen 6 weken een Bufo ceremonie gehad

·      bent (misschien) zwanger of geeft borstvoeding

·      neemt dagelijks urine/vocht afdrijvende middelen. Wanneer u medicatie neemt die  vocht afdrijvende werkingen heeft maar die u niet dagelijks hoeft te gebruiken, overleg dan met uw Kambo deskundige om te bepalen of Kambo een veilig middel is voor u 

·      heeft andere sterke medicatie (bv San Pedro, Ayahuasca, Paddo’s of Truffels) gebruikt binnen 24 uur van de gewenste Kambo behandeling 

·      heeft uw 70ste levensjaar bereikt

·      heeft grote hoeveelheden water geconsumeerd voordat u de behandeling bent begonnen bij uw deskundige

·      heeft langer dan 18 uur voedsel gevast

·      heeft het Covid vaccin ontvangen in de laatste 4 weken.

 Door het aanvinken van het “I agree” venster geeft u aan dat u bovenstaande heeft gelezen en dat u begrijpt dat er gevaren zijn mocht u bovenstaande richtlijnen verwaarlozen. 

I Agree

Richtlijnen voor geneesmiddelen en narcotica

 

Oordeel aan de hand van onderstaande lijst de middelen die te allen tijde zouden moeten worden vermeden voor en na het gebruik van Kambo. Door het aanvinken van het “akkoord” venster van elk afzonderlijk middel bevestigt u dat u begrijpt dat u zich abstinent moet houden van dat middel voor in elk geval de aangegeven periode voor en na elke Kambo behandeling. U geeft hiermee aan dat u begrijpt dat er gevaren zullen zijn als u deze richtlijnen zou verwaarlozen.

 Middel                                    minimale abstinentie periode voor en na de Kambo behandeling

Alcohol: hoge dosis       48 uur / 7 dagen

I Agree

Alcohol: lage dosis       12 uur / 24 uur

I Agree

Amfetamine inclusief Methylfenidaat, Adderall en Dexamfetamine     7 dagen / 7 dagen

I Agree

Antidepressiva  en medicijnen tegen angst en paniekaanvallen 

Inclusief Citalopram en Duloxetine                                        Niet innemen in de ochtend / 2 uur 

I Agree

 

Middelen tegen stuipen/ Anticonvulsivum.      deze dienen altijd te worden overlegd met de facilitator

I Agree

 

Anti-epileptica       Contra-indicatie

I Agree

 

Antipsychotica       Contra-indicatie

I Agree

 

Ayahuasca en andere overeenkomstige zoutarme dieten      24 uur / 24 uur

I Agree

 

Benzodiazepinen bv Valium, Diazepam en Oxazepam       18 uur / 8 uur

I Agree

 

Beta-blokkers      Niet innemen op de ochtend van de behandeling / 8 uur

I Agree

 

Bloedverdunners       Niet innemen op de ochtend van de behandeling / 8 uur

I Agree

 

Botox        7 dagen / 7 dagen

I Agree

 

Bufo, 5-meo dmt       6 weken / 24 uur

I Agree

 

Cannabis       12 uur / 24 uur

I Agree

 

Cocaïne        3 dagen / 5 dagen

I Agree

 

Coca bladeren of andere natuurproducten zoals Khat      12 uur / 24 uur

I Agree

 

Codeine       24 uur / 24 uur

I Agree

 

Crack of basecoke        7 dagen / 7 dagen

I Agree

 

XTC of MDMA         7 dagen / 7 dagen

I Agree


Fentanyl        Contra-indicatie

I Agree

 

GHB        7 dagen / 7 dagen

I Agree

Heroïne (recreatief gebruik)        14 dagen / 14 dagen

I Agree

 

Heroïne vervangers  - Methadon, Buprenorphine, Naltrexone       Contra-indicatie

I Agree

 

Hoge bloeddrukmedicatie        Niet innemen op de ochtend van de behandeling / 8 uur

I Agree

 

Iboga        90 dagen / 24 uur

I Agree

 

Ibogaïne       10 dagen / 24 uur

I Agree

 

Ketamine        3 dagen / 3 dagen

I Agree

 

Krokodil (Desormorphine)      Contra-indicatie

I Agree

 

LSD       48 uur / 72 uur

I Agree

 

Methamfetamine        30 dagen / 30 dagen

I Agree

 

Morfine en andere opioïde pijnstillers zoals oxycodon       5 dagen / 5 dagen

I Agree


N, N-DMT       8 uur / 8 uur

I Agree


Lachgas, distikstof(mono)oxide     12 uur / 12 uur

I Agree

        

Mescaline: Peyote cactus, San Pedro en ‘Peruvian torch’ 

I Agree

 

Pink (U-47700)       Contra-indicatie

I Agree

 

Psilocybine        24 uur / 24 uur

I Agree

 

Synthetische drugs, zoals: Bath salts, Mephedrone enz. Synthetische cannabinoïden, zoals Spice enz. Bij regelmatig gebruik contra-indicatie, bij recreatief gebruik 30 dagen / 

I Agree


Tramadol, Tramal      48 uur / 24 uur

I Agree


Vasoconstrictoren (Triptanen)      3 dagen / 12 uur

I Agree

 

2CB         48 uur / 3 dagen

I Agree

 

Covid vaccinatie of booster          30 dagen / 7 dagen

I Agree

Tribal Detox

“Kambo Session” Overeenkomst tot vrijwaring van aansprakelijkheid en van risico-aanvaarding

 

Vrijwaring:

Kambo is zweet van de Bicolor Phyllomedusa-kikker. Traditioneel wordt en werd Kambo gebruikt door inheemse volkeren van het bovenste Amazonegebied om Panema (donkere of negatieve energie) op te heffen en voor jachtmagie. Je organisator en beoefenaar hebben geen medische kwalificatie en stellen geen diagnose of schrijven geen medicijnen voor voor welke aandoening dan ook, noch diagnosticeren, behandelen of genezen zij medische aandoeningen. Kambo-behandeling mag niet worden gebruikt als vervanging voor medische zorg en advies van uw arts. Neem voor elke ziekte en medische zorg contact op met een gekwalificeerde, bevoegde arts.

 

Als voorwaarde voor het mogen deelnemen aan de Kambo behandeling ga ik akkoord met het volgende:

 

1.   OPVOLGEN VAN RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN. Ik stem er mee in om alle mondelinge instructies of aanwijzingen van de vertegenwoordigers van Tribal Detox op te volgen.

2.   AANVAARDING VAN DE RISICO'S EN VRIJWARING. IN HET GEVAL DAT U ACUTE NEGATIEVE GEVOLGEN ERVAART DIE VERBAND HOUDEN MET UW GEBRUIK VAN KAMBO, BEL 112. Ik erken dat er bepaalde inherente risico's verbonden zijn aan de hierboven beschreven activiteit en ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel aan mezelf en (indien van toepassing) mijn familieleden, en zal Tribal Detox verder vrijwaren en niet aansprakelijk stellen voor (de gevolgen van) letsel, verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van of de deelname aan de diensten die door Tribal Detox worden aangeboden door mij of mijn familieleden, ongeacht of dit is veroorzaakt door de schuld van mijzelf, mijn familie of Tribal Detox. Bovendien begrijp ik dat de bekende mogelijke bijwerkingen van deelname aan een Kambo-sessie het volgende kunnen omvatten, maar niet beperkt zijn tot:

 

a.     Verhoogde hartslag

b.     Blozen van de huid

c.     Lichte druk in het hoofd

d.     Gevoelloosheid, tintelingen in verschillende delen van het lichaam

e.     Griepachtige symptomen, waaronder misselijkheid, koude rillingen en buikkrampen

f.      Tetanie

 

3.         KOSTEN. Ik ga ermee akkoord alle schade te vergoeden aan elke faciliteit waarin ik deelneem aan de diensten van Tribal Detox, veroorzaakt door nalatige, roekeloze of opzettelijke handelingen door mij of een minderjarige onder mijn hoede.

 

4.         TOEPASSELIJK RECHT. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

5.         GEEN DWANG. Ik ga ermee akkoord en erken dat ik niet onder druk of dwang sta om deze Overeenkomst te ondertekenen en dat ik een redelijke gelegenheid heb gekregen om deze te beoordelen alvorens te ondertekenen. Ik ga er verder mee akkoord en erken dat het mij vrij staat om mijn eigen juridisch adviseur deze Overeenkomst te laten beoordelen als ik dat wil. Ik ga er verder mee akkoord en erken dat Tribal Detox LLC heeft aangeboden om alle kosten die ik heb betaald voor het gebruik van de faciliteiten terug te betalen als ik ervoor kies deze overeenkomst niet te ondertekenen.

 

6.         UITVOERBAARHEID. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze Overeenkomst, of deze nu op zichzelf staat of wordt toegepast op een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid, heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Overeenkomst of van enige andere toepassing van een dergelijke bepaling, al naar gelang het geval, en een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal geacht worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst.

 

7.         GESCHILLENBESLECHTING. Partijen zullen proberen elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst op te lossen door middel van vriendschappelijke onderhandelingen tussen de partijen. Geschillen die niet door middel van onderhandelingen tussen partijen kunnen worden opgelost zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 

8.         VRIJWARING. Ik, voor mezelf en namens mijn erfgenamen, rechtverkrijgenden, persoonlijke vertegenwoordigers en nabestaanden, VERLEEN HIERBIJ VRIJWARING (vergoeding voor elk verlies, inclusief eventuele redelijke juridische kosten) EN SCHADELOOSSTELLING AAN DE ORGANISATOR EN KAMBO-BEOEFENAAR, hun werknemers, vertegenwoordigers en andere functionarissen, andere deelnemers en, indien van toepassing, eigenaren en huurders van gebouwen die worden gebruikt voor de Kambo-behandelingsceremonie (“GEVRIJWAARDE PARTIJEN”), met betrekking tot elk letsel, invaliditeit, overlijden of verlies of schade aan een persoon of eigendom, VOORTVLOEIEND UIT NALATIGHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJ OF ANDERSZINS, voor zover wettelijk toegestaan. IK AANVAARD ALLE RISICO'S, zowel bekende als onbekende, ZELFS ALS DEZE VOORTVLOEIEN UIT DE NALATIGHEID VAN DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN of anderen, en aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn deelname.

IK HEB DEZE OVEREENKOMST TOT VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VAN RISICO-AANVAARDING GELEZEN, BEGRIJP DE VOORWAARDEN VOLLEDIG EN IK BEGRIJP VERDER DAT IK DOOR HET ONDERTEKENEN VAN DEZE VRIJWARING VAN BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN VRIJWILLIG AFSTAND DOE.

 First Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*

Phone*
First Naam van deelnemer Date of Birth*
First Naam van deelnemer Signature*
Second Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Second Naam van deelnemer Date of Birth*
Third Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Third Naam van deelnemer Date of Birth*
Fourth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Fourth Naam van deelnemer Date of Birth*
Fifth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Fifth Naam van deelnemer Date of Birth*
Sixth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Sixth Naam van deelnemer Date of Birth*
Seventh Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Seventh Naam van deelnemer Date of Birth*
Eighth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Eighth Naam van deelnemer Date of Birth*
Ninth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Ninth Naam van deelnemer Date of Birth*
Tenth Naam van deelnemer Name

First Name*

Last Name*
Tenth Naam van deelnemer Date of Birth*
Parent or Guardian's Email Address

Email*

Confirm Email*
Check to receive information on dates / locations and costs of Tribal Detox Kambo Events
Emergency Contact

First Name*

Last Name*

Emergency Contact's Phone Number*
Kies de Kambo specialist waarmee u een sessie zal bijwonen.
Tribal Detox Kambo Practitioners
Aghlaja Mast
Parent(s) or court-appointed legal guardian(s) must sign for any participating minor (those under 18 years of age) and agree that they and the minor are subject to all the terms of this document, as set forth above.


By signing below the parent or court-appointed legal guardian agrees that they are also subject to all the terms of this document, as set forth above.
Parent or Guardian's Name

First Name*

Last Name*

Phone*
Parent or Guardian's Date of Birth*
Parent or Guardian's Signature*
Toestemming voor Elektronische Handtekening*
Door hier aan te vinken, stemt u in met het gebruik van uw elektronische handtekening in plaats van een originele handtekening op papier. U heeft het recht om te verzoeken dat u in plaats daarvan een papieren kopie ondertekent. Door hier aan te vinken, ziet u af van dat recht. Na toestemming kunt u ons schriftelijk verzoeken om een papieren kopie van een elektronisch record. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor zo'n kopie en er is geen speciale hardware of software vereist om deze te bekijken. Uw overeenkomst om een elektronische handtekening met ons te gebruiken voor documenten blijft van kracht totdat u ons schriftelijk informeert dat u niet langer een elektronische handtekening wilt gebruiken. Er is geen boete voor het intrekken van uw toestemming. U moet altijd zorgen dat wij uw huidige e-mailadres hebben om u te kunnen contacteren over eventuele wijzigingen, indien nodig.


One or more problems exist. Please scroll up.
Powered by  Smartwaiver - TRY IT FREE!